Utilaje pentru deszăpezire

 

 

Utilaje de împrăştiere a soluţiei de clorură de calciu (CaCl2):

 

 Compania SC TEDRUM SRL susţinătoare a trendului de îmbunătăţire a calităţii serviciilor de prevenire şi combatere a îngheţului şi zăpezii pe drumurile publice, a decis ca, pe lângă o gamă optimizată de instalaţii de preparare şi stocare pentru soluţia de clorură de calciu, să ofere în completare utilaje de împrăştiere a acesteia.