Tablouri electrice


SC TEDRUM SRL proiectează şi realizează tablouri electrice de distribuţie de joasă tensiune şi tablouri electrice de acţionare şi automatizare, dotate cu echipamente performante, preponderent Schneider dar şi Siemens, Omron, IFM, TURCK, Phoenix Contact, Dwyer, Badotherm, Eaton, Finder, adaptate nevoilor beneficiarilor.


Tablourile de distribuţie de joasă tensiune realizate de SC TEDRUM SRL sunt utilizate pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali.


Tablourile de acţionare şi automatizare proiectate şi realizate de SC TEDRUM SRL sunt utilizate în scopul obţinerii funcţionării automate (parţial sau integral) a utilajelor şi instalaţiilor din toate ramurile industriale.